返回列表 回复 发帖

[转载] 中国将于今年内内发射宇宙空间站

Trung Quốc sẽ phóng trạm vũ trụ trong năm nay ) W" k, M( ~1 H8 `! U6 M! w& w, B

, r- X5 J$ u" G) i中国将于今年内内发射宇宙空间站/ m- p  c( \  c/ m
( a5 }" f8 h" c- T" D& L
Trạm vũ trụ Trung Quốc có sức chứa ba phi hành gia sẽ được phóng lên quỹ đạo trong năm 2019, hoàn thiện và đi vào vận hành năm 2022.4 S0 \" ]/ T0 _+ @
+ A5 I! K3 T5 E. h: B' g" X: o
中国将于2019年将可容纳3名宇航员的宇宙空间站送入轨道,并于2022年建成并投入运行。
, T' e. P' N8 f0 [! ?0 d4 V+ B) k% u" H! Y

! ~& N7 f/ ^9 \# U# _) `* O评论翻译
7 ?: B  a; [# ~8 k/ [9 [
( D6 d( R7 j& J
* z% B( a9 A8 [% t% T' e( fChỉ có Trung Quốc mới đủ năng lực thay thế Mỹ trong tương lai.9 ^. n" E8 X1 {# S

1 G6 W# Y& e9 u) l* G只有中国才有足够的能力在未来替代美国
! O  D: Y6 t* Q
7 n0 \+ y/ g# R; M: ^, N1 KCuồng vừa thôi bạn. Trong 28 nhiệm vụ thành công trên vũ trụ được thế giới thống kê thì phần lớn là của Nasa Mỹ, tiếp đến là của Nga và cơ quan Chau Âu, Nhật
! d; V# E7 r' ^4 Z$ ?% A
) V& Y$ o: `9 p) |( i$ w你是铁杆粉啊。 据统计,全世界28个成功完成的宇宙任务中,大多数是美国宇航局,其次是俄罗斯以及欧洲和日本的航天机构。
/ _& A; f, a4 E- A, c+ x& i/ @6 u! T/ K$ _- U) X
Ảo tưởng. Khoa học vũ trụ TQ còn thua Nga, phương Tay chứ chưa nói đến Mỹ. Điển hình năm 1969-1972 Mỹ đã đưa đoàn người lên mặt trăng rồi quay trở về. Trong khi đến nay TQ mới chỉ đưa được Tàu thăm dò lên mặt trăng chứ vẫn tham vọng đưa người lên nhưng vẫn chưa làm được. Thêm nữa tên lửa Trường Chinh 5 mạnh nhất TQ chỉ có sức chở 25 tấn, còn tên lửa Falcon Heavy của Mỹ chở được 63,8 tấn...
! S& c: p/ e9 y& i6 S- p& ~4 O2 @/ M# i) j% C/ H1 c
妄想。 中国的太空科学仍然落后于俄罗斯和西方,更不用说美国了。 比如在1969年至1972年间,美国就已将人类带到月球并返回了。 中国至今也只能将太空船送上月球,将人带上月球仍然只是个尚未做到的梦想。 此外,中国最强的长征 5火箭的运载力仅为25吨,而美国猎鹰重型火箭的载重量为63.8吨。
" m- T; x# |- j; ?- o
  v- S! j, U2 K, JNói như thật vậy bạn. Trạm vũ trụ TQ so với trạm quốc tế Iss như tép so với tôm hùm. Trong khi trạm ISS được phóng vào vũ trụ 1998 và dự kiến tới 2028 mới hết hạn, tức hoạt động gần 30 năm Trong khi TQ phóng trạm thiên cung 1 năm 2011 và dự kiến hoạt động 40 năm nhưng tới tháng 3/2016 đã bị mất kiểm soát và rơi tự do; sau đó phóng tiếp thiên cung 2 và cũng rụng sau 2 năm. Còn hiện tại chưa biết điều gì2 `) W) b) q' q* z
$ Q2 h! L' p1 o) p
你说的像真的一样,中国的空间站跟国际空间站比起来就好比虾米跟龙虾。而且国际空间站早于1998年便发射入轨了,设计寿命于2028年才到期,也就是说能运行30年。与此同时,中国于2011年发射设计寿命为40年的天宫一号,到了2016年3月便失去控制并失控坠落;接着发射的天宫2号两年之后也坠落了,现在仍不知道为什么
/ z* C5 C! B: p$ r1 _" K; H: T' R0 ~! F. ~9 E5 P
Bớt giỡn nha. Trong khi người Mỹ họ đã thương mại hoá ngành vũ trụ rồi. Google là có ngay+ @1 s/ r; M: O

, d1 u" W0 Q+ d4 ~+ N# G4 z表开玩笑了,与此同时美国人都已经把航空产业商业化了,谷狗一下就懂了- w+ p, e: X) Y( y5 [7 Q5 l- I

- I' r' ?8 g% ~# G. VTQ chỉ xếp thứ 27 trên bảng đồ khoa học kỹ thuật thế giới thì không biết dẫn đầu theo chiều nào nhỉ?
1 y' n# N& n. y% U' D! d7 o. N1 F, u- f+ i: y7 H, j: k2 x  \; T
在世界科技排行榜上中国只排第27位,不知道凭什么来领先?
# E% D) q! b; d, c
( W/ ~3 ]7 Y) w/ y5 j: m1 `4 aPhóng cái trạm này không nói lên tất cả đau. Đến cái đơn giản nhất là tàu san bay còn kém xa công nghệ Tàu hoàng gia Anh, Nhật thì chưa đủ tầm ngang với Mỹ đau5 x+ O! a2 R. L! m; F) ?/ J" O
+ W' V1 f5 r0 \: j7 R
放个空间站并不能说明什么。举个简单的例子,航母比英国皇家的技术要差得远,日本没有能与美国匹敌的能力。. l( {5 o& o  v3 C, ~
# g9 X$ D- l" V, q
Ấn độ là nước Chau á duy nhất phóng thành công Tàu chinh phục sao hỏa. Chắc tương lai Ấn cũng đủ năng lực thay Mỹ??+ X0 ?" O% o: V; {2 y% ~

& k, j' q4 ^( I6 N8 s& }印度 是唯一一个成功发射探测器征服火星的亚洲国家。将来印度就一定有能力替代美国?8 I3 W/ ?+ j) T' }/ {0 z- C! B: ]0 z
  e- c; Z6 U5 r6 L5 X1 Q; f$ n2 z
Bạn nên xem thêm các kênh khoa học trên tivi rồi hãy bình luận. Hiện các cơ RKA Nga, JAXA Nhật, ESE Chau Âu, CSA Canada... đã đạt được rất nhiều bước tiến lớn trong vũ trụ. Nhưng vẫn chưa bằng công trình của Nasa Mỹ. Còn các nước TQ, Ấn, Israel tham gia sau cũng đang nhập cuộc chạy đua2 E8 N; |3 X( J( Y8 N- S2 a

! Z7 [) x3 o1 W2 H1 m9 T- `3 q8 k你应该多看看电视上的科技频道再评论。现在俄罗斯的RKA、日本的JAXA,欧洲的ESE、加拿大的CSA等机构在宇宙科学上已经投入了大笔资金,但仍然比不上美国的NASA。而中、印、以色列等后发国家也正在参与竞赛当中。- V. [# ]1 X+ @8 X& G

; ~5 d+ n# O' s* T( fTheo đánh giá của các trang khoa học thế giới hiện Mỹ, Nga, EU vẫn là 3 ông lớn tham gia các hoạt động chủ đạo không gian quốc tế. Và tương lai Mỹ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Ước tính toàn cầu có 1084 trên quỹ đạo, thì riêng Mỹ đã chiếm 461 vệ tinh và tiếp đến là Nga và EU. vệ tinh quỹ đạo cận địa chiếm 48,9% tổng toàn cầu thì Mỹ đã chiếm tới 44%. Và hiện Mỹ vẫn là nước đi đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ dan dụng
+ |7 Q: |' N  K$ D* C6 S* F' O, q1 M( v$ i
按世界各大科学网站评论,现今美国、俄罗斯、欧洲仍然是太空探索的三大主要国际玩家,将来美国仍然占有绝对优势。全球在轨卫星约为1084枚,光光美国就占了461枚,接下来是俄罗斯和欧洲。全球近地卫星占比约为48.9%,美国就占了44%。而且现在美国在民用航天领域也是遥遥领先。( F+ ^2 z) W% f, X; y( h( g& m# Y

9 j& ^/ s9 t3 l- xMấy bạn dưới comment cần cập nhật lại thông tin. Hiện giờ chỉ có Nga vs Tq mới có khả năng đua về vũ trụ6 R. @: l& b7 M2 o' W8 @% W

9 `4 x2 o6 b+ U+ Q, G$ S那几位跟贴的亲应该更新下自己的资讯库了。现在只有俄罗斯和中国才有能力展开宇宙竞争。
; B; v5 D, r# }2 L8 o' z( Y2 `8 f" P  t' c- [
Tri thức chưa bao giờ rẻ và dễ tiếp cận như bay giờ
  t6 J9 C9 G) y( F$ X7 r# k( D9 Z
% K! b$ |' ^' Z6 q知识从来没有象现在这般廉价且容易贴近普通人。
$ p3 V+ [8 Y6 n+ h0 o
- N# D; z7 K. U* R. \/ G, gBao giờ ta bằng Trung Quốc, mà phải hơn họ về công nghệ mới hy vọng can bằng với họ.7 e+ h! m8 x5 ?" `- o0 H+ Y$ k, D

' a  t# V/ m9 I0 I5 D9 |2 ~我们啥时候比得上中国,只有科技上比他们厉害才有希望跟他们平起平坐啊
4 ?- Y  d! v/ z/ f3 q; }2 Q) i5 i- \+ v4 Y4 j6 l9 _7 J6 M
Số liệu đầu ra z hư cấu- g7 O2 Q2 X8 t6 u
$ `4 Q; @- l5 `. \% U6 b
一开始的资料是虚构的+ Y' w/ l+ c$ ~! q
, A2 L8 g7 X* K0 d8 U6 t& B$ w% u
Là thật nha bạn. Số liệu do diễn đàn kinh tế thế giới WEF công bố xếp hạng các nước hàng năm
+ H! F* Y6 K5 H; T
7 a* F' H5 d  Q& H+ Z+ e是真的,亲。这些数据是由世界经济论坛WEF公布的年度排行榜- J4 B) U( o+ W, a
6 k( `: q: X1 a
Số liệu do WEF công khai trên toàn cầu chứ không phải thích gì nói đó đau
+ ^% L9 ?3 g7 P0 E! [: w; Z  Y7 x* M- @$ U' r; q3 A) w
这是WEF面向全球公布的资料,并不是随口乱说的" i7 O) c  H! s: k2 F$ k

* A' Z; g' O6 K  hQuá giỏi, thật kham phục.  n4 k9 x  x  f4 t0 K8 ~

2 a, z! }2 p( N4 z太厉害了,真心佩服
3 S* K- F* T; Q; n0 f7 C/ g# O1 t, x2 X/ C. u' D1 W9 W
Không thể đùa với Trung quốc được
0 T; `+ E* K4 ~; _$ S
" X9 Y- {4 b# u2 E不能随便开中国的玩笑啊* I3 ?8 c: a- g* p2 Y8 F
! C6 ]0 m+ b' b" m+ M. z, m
Ăn chơi là đay. Trạm ISS từng cấm tất cả các phi hành gia được phép lên trạm này, anh Tq chắc dỗi nên tự mình làm một trạm để chơi chăng?: B$ v2 c3 W% q- M2 S

% `' A, S; U+ g+ P" K6 `: U' a( Y这就是竞争,国际空间站曾经禁止所有宇航员进入该站,中国老哥一怒之下自己建了个空间站自个玩?& R) R1 r& c8 `- t+ P
4 e+ X) L1 l, k" F$ R( x$ y1 a
Thà làm được còn hơn không làm được mà chỉ giỏi mồm
- x0 o# L; f( p% R0 W! |. n3 b4 _( j8 E! O6 b0 Y% }8 F( n7 I" R: m
至少做得出来了,这可那些比啥都搞不出来嘴巴却很硬名的要厉害多了
8 E$ r$ Z. y( E: A8 t6 ^# m* l+ u1 |" E! Z0 @' R3 C- T
Phần lớn các khoa học gia Trung quốc ngày nay là do các trường đại học danh tiếng Mỹ đào tạo nên thành.
2 M8 N% t$ F4 R& X6 b$ |7 k" y, `8 E
现在大部分中国科学家是由各个美国著名大学培养出来的。6 U; ?( l( R! [/ }

4 v% P+ ^7 u: g, X( 本文已被整理选入“国外译帖”栏目,欢迎大家访问:http://www.kanshij.com/community/country/vietnam/17040.html
更多
返回列表
高级模式 | 发新话题
B Color Image Link Quote Code Smilies